Biodiversitate

tipareste trimite pe mail

 Descriere

Detalii

Autor: ARPM Piteşti,
Adăugat: 2010-10-27 15:13:03
Ultima actualizare: 2012-04-04 11:58:41

Regimul ariilor naturale protejate

Regimul special de ocrotire, conservare şi utilizare durabilă a ariilor naturale protejate este reglementat de Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/29.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificarile şi completarile ulterioare.

  • Categorii de arii naturale protejate :
  • de interes naţional: rezervaţii stiintifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale şi parcuri naturale ;
  • de interes internaţional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de importanţă internaţională, rezervaţii ale biosferei;
  • de interes comunitar sau situri ,,Natura 2000”: situri de importanţă comunitară, arii speciale de conservare, arii de protecţie avifaunistică;
  • de interes judeţean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităţilor administrativ – teritoriale, după caz.
  • Instituirea regimului de arie naturală protejată

Instituirea regimului de arie naturală protejată se face :

  • prin lege, pentru siturile naturale ale patrimoniului natural universal şi pentru rezervaţiile biosferei ;
  • prin hotărâre a Guvernului, pentru parcuri naţionale, parcuri naturale, geoparcuri, zone umede de importanţă internaţională, arii speciale de conservare, arii de protecţie specială avifaunistică, rezervaţii ştiinţifice, monumente ale naturii, rezervaţii naturale ;
  • prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protectia mediului, pentru propunerile de situri de importanţă comunitară, cu avizul Academiei Române, al autorităţii publice centrale cu competenţe în domeniul administraţiei publice, al autorităţii publice centrale în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale şi al autoritătii publice centrale în domeniul transporturilor, al autorităţii publice în domeniul amenajării teritoriului şi al autorităţii publice în domeniul turismului;
  •  prin hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, pentru arii naturale protejate, de interes judeţean sau local.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.